македонска верзија english version
Национален Парк Маврово

пример слика пример слика пример слика пример слика

Еднодневна едукативна екскурзија со децата од Основните училишта во НП Маврово

Нционалниот парк „Маврово“ продолжува со активности за подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и нејзиното зачувување и унапредување преку програми, проекти и активности со посебен осврт кон децата, да ја сакаат и чуваат природата и низ настава во природа подобро да го запознаат Националниот парк.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика пример слика

Во Пилана отворен и третиот пункт за собирање на ДШП

ЈУНП Маврово во соработка со УСАИД, Швајцарската амбасада и општина Маврово и Ростуше веќе подолг период работи на проектот за експанзија на мали бизниси. Истиот се реализира во неколку фази во кои што беа извршени обуки на локалното население за собирање на други шумски плодови, склучување на договори со 3 откупни оператори и отварање на 3 откупни пунктови на територијата на паркот т.е општина Маврово и Ростуше.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Се одржа првиот MAVROVO CLIMBING EPIC CHALLENGE 2015 -Спортско качувачки настан во Националниот парк Маврово

На Илинденскиот празничен жежок викенд во Маврово и регионот си дрмаше долгоочекуваниот летен качувачки настан MAVROVO CLIMBING EPIC CHALLENGE 2015 кој врвеше во супер позитивна качувачка атмофера со многу качување, преубави моменти и силна качувачка енергија.

повеќе ...


стрелка новости
Архива на новости


Alternative content

Get Adobe Flash player

Alternative content

Get Adobe Flash playerПосетители

За НП Маврово

Националниот парк "Маврово" е основан со закон на Народното собрание на НР Македонија од 19. 04. 1949 година, со кој шумските предели околу Мавровско поле се прогласени за Национален парк. Според овој закон Националниот парк "Маврово" е формиран "поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле".

Природни ресурси

Подрачјето на НП Маврово се наоѓа во шарпланинската група планини од шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина.

Спорт и рекреација

Месноста Горна Ледина (планинска куќичка на дрво) е едно многу атрактивно планинарско и излетничко место до кое се стигнува со поаѓање од месноста Стапаров мост кај с. Велебрдо или пак од с. Битуше по обележана патека која е добро проодна и истата поминува низ борова шума која патувањето го прави посебно пријатно. После максимално пешачење од 2 часа се стигнува до местото каде што е поставена интересна