македонска верзија english version
Национален Парк Маврово

пример слика пример слика

WWF го започна процесот на формирање на асоцијација на парковите на Динарската верига

Претпријатие Национални паркови на Црна Гора Зоран Мрдак, расправаа за планот за развој на асоцијацијата. Како главни цели на формирањето на асоцијацијата се истакнаа вмрежувањето на парковите, техничката подршка во стручна смисла и што подобра промоција на парковите. При тоа утврдија дека асоцијацијата треба да им помогне на заштитените подрачја во регионот во привлекувањето на фондовите, како и во зедничкиот развој на проекти.

повеќе ...


пример слика пример слика

ЈУНП “Маврово“ донираше нов стоматолошки стол за стоматолошкото одделение во с.Скудриње

ЈУНП Маврово уште еднаш потврди дека е сериозна институција со висок степен на општествена одговорност, посебно кога се работи за интересите на локалното население. Согласно своите заложби за подобрување на животот на населението кое егзистира на територијата на Националниот парк Маврово , од страна на ЈУНП Маврови на стоматолошката одринација во с. Скудриње и беше доделен современ стоматолошки стол. и беше доделен современ стоматолошки стол. Овој значаен подарок за амбулантата, беше предаден о

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Да ја зачуваме Животната средина. НП Маврово спроведува редовна еколошка акција

Во рамките на своите надлежности и согласно програмата за работа, Нациионалниот парк „Маврово“ спроведува редовна еколошка акција во која се вклучени вработените на паркот.

повеќе ...


стрелка новости
Архива на новости


Alternative content

Get Adobe Flash player

Alternative content

Get Adobe Flash playerПосетители

За НП Маврово

Националниот парк "Маврово" е основан со закон на Народното собрание на НР Македонија од 19. 04. 1949 година, со кој шумските предели околу Мавровско поле се прогласени за Национален парк. Според овој закон Националниот парк "Маврово" е формиран "поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле".

Природни ресурси

Подрачјето на НП Маврово се наоѓа во шарпланинската група планини од шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина.

Спорт и рекреација

Месноста Горна Ледина (планинска куќичка на дрво) е едно многу атрактивно планинарско и излетничко место до кое се стигнува со поаѓање од месноста Стапаров мост кај с. Велебрдо или пак од с. Битуше по обележана патека која е добро проодна и истата поминува низ борова шума која патувањето го прави посебно пријатно. После максимално пешачење од 2 часа се стигнува до местото каде што е поставена интересна