македонска верзија english version
Национален Парк Маврово

пример слика пример слика пример слика пример слика

Обука за работа и примена на ГИС системот во Националниот парк Маврово

Во Националниот парк Маврово продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на вработените за работа со ГИС ситемот и неговата примена во редовната работа на паркот.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Одржана обука за работа со ГПС уреди

Со цел зајакнување на на капацитетите на вработените во Националниот парк Маврово, во соработка со Македонското еколошко друштво, а во рамките на проектот за Закрепнување на балканскиот рис организираа обука за работа со ГПС уреди ГИС системот како и за работа со корисни апликации кои ќе се употребуваат во редовната работа на вработените во паркот.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Одржана работилница посветена на методот на фото – замки

Националниот парк Маврово во соработка со Македонското еколошко друштво (МЕД) одржа работилница посветена на методот на фото – замки. Оваа работилница ја водеа претставниците на МЕД задолжени за имплементација на Програмата за закрепнување на балканскиот рис, а присуствуваа сите ренџери вработени во паркот.

повеќе ...


стрелка новости
Архива на новости


Alternative content

Get Adobe Flash player

Alternative content

Get Adobe Flash playerПосетители

За НП Маврово

Националниот парк "Маврово" е основан со закон на Народното собрание на НР Македонија од 19. 04. 1949 година, со кој шумските предели околу Мавровско поле се прогласени за Национален парк. Според овој закон Националниот парк "Маврово" е формиран "поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле".

Природни ресурси

Подрачјето на НП Маврово се наоѓа во шарпланинската група планини од шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина.

Спорт и рекреација

Месноста Горна Ледина (планинска куќичка на дрво) е едно многу атрактивно планинарско и излетничко место до кое се стигнува со поаѓање од месноста Стапаров мост кај с. Велебрдо или пак од с. Битуше по обележана патека која е добро проодна и истата поминува низ борова шума која патувањето го прави посебно пријатно. После максимално пешачење од 2 часа се стигнува до местото каде што е поставена интересна