македонска верзија english version
Национален Парк Маврово

пример слика пример слика

ЈУНП “Маврово“ донираше нов стоматолошки стол за стоматолошкото одделение во с.Скудриње

ЈУНП Маврово уште еднаш потврди дека е сериозна институција со висок степен на општествена одговорност, посебно кога се работи за интересите на локалното население. Согласно своите заложби за подобрување на животот на населението кое егзистира на територијата на Националниот парк Маврово , од страна на ЈУНП Маврови на стоматолошката одринација во с. Скудриње и беше доделен современ стоматолошки стол. и беше доделен современ стоматолошки стол. Овој значаен подарок за амбулантата, беше предаден о

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Да ја зачуваме Животната средина. НП Маврово спроведува редовна еколошка акција

Во рамките на своите надлежности и согласно програмата за работа, Нациионалниот парк „Маврово“ спроведува редовна еколошка акција во која се вклучени вработените на паркот.

повеќе ...


пример слика пример слика

12-ти Аматерски Хуманитарен Велеслалом - Маврово 2014

Од 21 до 23 февруари 2014 година на падините на Бистра ќе се одржи Дванаесеттиот Аматерски Хуманитарен Велеслалом - Маврово 2014. Како и минатите години и оваа година средсвата собрани од оваа нманифестација ќе бидат донирани во хуманитарни цели.

повеќе ...


стрелка новости
Архива на новости


Alternative content

Get Adobe Flash player

Alternative content

Get Adobe Flash playerПосетители

За НП Маврово

Националниот парк "Маврово" е основан со закон на Народното собрание на НР Македонија од 19. 04. 1949 година, со кој шумските предели околу Мавровско поле се прогласени за Национален парк. Според овој закон Националниот парк "Маврово" е формиран "поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле".

Природни ресурси

Подрачјето на НП Маврово се наоѓа во шарпланинската група планини од шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина.

Спорт и рекреација

Месноста Горна Ледина (планинска куќичка на дрво) е едно многу атрактивно планинарско и излетничко место до кое се стигнува со поаѓање од месноста Стапаров мост кај с. Велебрдо или пак од с. Битуше по обележана патека која е добро проодна и истата поминува низ борова шума која патувањето го прави посебно пријатно. После максимално пешачење од 2 часа се стигнува до местото каде што е поставена интересна