македонска верзија english version
Национален Парк Маврово

пример слика пример слика пример слика пример слика

Одржана Јавната расправа по предлог-законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк

Во хотелот Макпетрол на 04.03.2015 година во организација на Министерството за животнасредина и просторно планирање и Националниот парк Маврово се одржа Јавна расправа по Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика пример слика пример слика

Порибување на водите на територијата на Националниот парк „Маврово“

ЈУНП “Маврово” согласно своите надлежности и планови за заштита, веќе седма година по ред превзема активности за порибување на водите кои се на територијата на самиот парк. Целта на оваа активност е збогатување на рибниот фонд на Мавровското езеро и реката Радика исклучиво со автохтона поточна Пастрмка. Според динамиката и предвидените активности на националниот парк, порибувањето се врши два пати годишно, во период околу месец Март како и есенскиот период од годината. Денес, 03.

повеќе ...


пример слика пример слика пример слика пример слика

Националниот парк „Маврово“ спроведува редовна еколошка акција

Во рамки на своите работни обврски и надлежности, ЈУНП Маврово деновиве ќе организира неколку акции за чистење на остатоци од комунален отпад по течението на реката Радика. Активностите се спроведуваат од страна на дел од вработените во НП Маврово.

повеќе ...


стрелка новости
Архива на новости


Alternative content

Get Adobe Flash player

Alternative content

Get Adobe Flash playerПосетители

За НП Маврово

Националниот парк "Маврово" е основан со закон на Народното собрание на НР Македонија од 19. 04. 1949 година, со кој шумските предели околу Мавровско поле се прогласени за Национален парк. Според овој закон Националниот парк "Маврово" е формиран "поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле".

Природни ресурси

Подрачјето на НП Маврово се наоѓа во шарпланинската група планини од шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина.

Спорт и рекреација

Месноста Горна Ледина (планинска куќичка на дрво) е едно многу атрактивно планинарско и излетничко место до кое се стигнува со поаѓање од месноста Стапаров мост кај с. Велебрдо или пак од с. Битуше по обележана патека која е добро проодна и истата поминува низ борова шума која патувањето го прави посебно пријатно. После максимално пешачење од 2 часа се стигнува до местото каде што е поставена интересна